C812 – Nordiskt guld

Metallnät C är konstruerad av trådspiraler sammansatta med svagt böjda trådar. Nätet lämpar sig för inredning såsom undertak, väggbeklädnad, rumsavdelare, draperier mm. Metallnätets konstruktion gör att det vid drapering “faller” i vågor och hopdraget med fall på ca 50 mm. Detta gäller inte vid montering av nätet i motsatt riktning. Metallnätet kan monteras till bredare paneler.

 

C.812 Nordiskt guld. 

Material: Nordiskt guld. Offereras även i andra material. Nordiskt guld är en legering bestående mestadels av koppar men även aluminium, zink och tenn. Legeringen innehåller inget guld.

Trådspiral:  Ø 1,4 mm

Tråd           Ø 1,4 mm

Avstånd mellan tråd: 12,5 mm

Stigning trådspiral: 8 mm

Öppen area : 65 % ~

Vikt: 5,8 kg / kvm ~

Max bredd: 3000 mm