Pahlfer M22P.83 Koppar web

Koppar

Koppar är rödaktig i kulören och har klar lyster. Koppar är en halvädel metall och motstår de flesta oxiderande syror, är relativt mjuk, lätt att tänja, forma och pressa. Koppar används dels olegerad, dels som basmetall i kopparlegeringar såsom mässing, nordisk guld och brons. Legeringar med koppar får en patina med tiden beroende på vilken miljö den är placerad i, vilket också kan fungera som ett skydd mot yttre angrepp. Eftersom kulören förändras relativt snabbt i fuktig luft, särskilt i närvaro av luftföroreningar, rekommenderar vi kopparlegeringar endast för inomhusbruk.

Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

Koppar förekommer i olika former och koncentrationer. Den finns i sjövatten, floder, växter, jorden och även i ren metallisk form, och är den första metallen som mänskligheten lärde sig att bearbeta. Koppar har haft en stor betydelse för den svenska historien och inom svensk kultur.

 

Pahlfer M33P.5-Mässing

Mässing

Kulören på mässing varierar med kopparhalten. Den är gul då kopparhalten ligger mellan 49 och 76 % och något rödare ju högre kopparhalten är. Vanligast består mässing av ca 65 % koppar och ca 35 % zink.

Mässingen har låg smältpunkt och går lätt att smälta om och återanvända. Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

Då mässing innehåller koppar är den relativt mjuk och får en patina med tiden beroende på vilken miljö den är placerad i. Eftersom kulören förändras relativt snabbt i fuktig luft, särskilt i närvaro av luftföroreningar, rekommenderar vi mässing endast för inomhusbruk. Den svenska tiokronan och senare även Euromynten är gjorda i en mässingsliknande legering som kallas Nordisk Guld och består av 89 % koppar, 5 %aluminium, 5 % zink och 1 % tenn och är nästan identisk i kulören som den gula mässingen.

 

 

Pahlfer D.9514 rrf web

Rostfritt stål

Rostfritt stål har en grå kulör, och som alla metaller kommer till sin verkliga rätt när ytan belyses. Stål är en smidbar legering huvudsakligen bestående av järn. Kol är det viktigaste legeringsämnet och ingår alltid i varierande mängd i stål. Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

De flesta av våra metallnät finns i både rostfritt stål AISI 304 men också i rostfritt stål AISI 316. För utomhusbruk och i fuktiga miljöer rekommenderar vi AISI 316 för bästa långsiktiga hållbarhet.

Önskas det ett metallnät med PVD-behandling är det producerat av rostfritt stål AISI 316 och kan därför användas för utomhusbruk och i fuktiga miljöer. Önskar man ett pläterat, oxiderat eller lackat metallnät är det i regel producerat av AISI 304 vilket endast är för inomhusbruk.

 

 

Lamex+ Pahlfer Inredning AB

Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i kulören. Återvinningsprocessen för aluminium är relativt okomplicerad. Olegerad aluminium smälts med ner och gjuts om. Legerad aluminium genomgår i vissa fall en rengöring innan nedsmältning och gjutning.

Vid kontakt med andra metaller kan korrosion uppstå, om miljön är fuktig eller om den skyddande oxidytan nöts bort på grund av friktion. Anodiseringen minskar dess pH-känslighet samtidigt som det ökar nötningsmotståndet. När man återvinner aluminium behövs endast en mycket liten del av av den energi som krävdes för att producera den ursprungliga metallen. Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

Pahlfer – Spiral Nordic Gold

Nordic Gold

Materialet nordisk guld eller som det ofta kallas nordic gold är inte alls lik guld utan näst intill identisk den något gulare mässingen i sitt utseende. Legeringen innehåller inget guld utan består av 89 % koppar 5 % aluminium 5 % zink och 1 % tenn. Då den innehåller koppar rekommenderar vi nordic gold för inomhusbruk eftersom materialet får en patina med tiden och då framförallt i fuktiga miljöer.

Några av fördelarna med nordiskt guld jämfört med liknande legeringar är bland annat  att ytan är mer beständig mot korrosion eftersom den har lite aluminium i legeringen. Den svenska tiokronan och senare även Euromynten är gjorda av Nordisk guld.

Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

 

Brons LPP.24 Pahlfer

Brons

Brons är benämningen på rödaktiga legeringar med koppar och har en varm ton och är ibland mycket snarlik i kulören den lite rödare mässingen.

Jämfört med mässing (koppar och zink) är brons (koppar och tenn) svårare att bearbeta, men har bättre hållfasthet och korrosionsmotstånd. Brons har historiskt använts för gjutning av vapen och prydnadsföremål samt i tillverkning av mynt.

Då brons innehåller koppar får även brons en patina med tiden beroende på vilken miljö den är placerad i, speciellt i fuktiga miljöer varpå vi rekommenderar brons för inomhusmiljöer.

Alla metaller är återvinningsbara till 100%.