Pahlfer koppar -2

Koppar

Koppar är rödaktig i kulören och har klar lyster. Koppar är en halvädel metall och motstår de flesta oxiderande syror, är relativt mjuk, lätt att tänja, forma och pressa. Koppar används dels olegerad, dels som basmetall i kopparlegeringar såsom mässing, nordisk guld och brons. Legeringar med koppar får en patina med tiden beroende på vilken miljö den är placerad i, vilket också kan fungera som ett skydd mot yttre angrepp. Eftersom kulören förändras relativt snabbt i fuktig luft, särskilt i närvaro av luftföroreningar, rekommenderar vi kopparlegeringar endast för inomhusbruk.

Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

Koppar förekommer i olika former och koncentrationer. Den finns i sjövatten, floder, växter, jorden och även i ren metallisk form, och är den första metallen som mänskligheten lärde sig att bearbeta. Koppar har haft en stor betydelse för den svenska historien och inom svensk kultur.

Pahlfer brass-1

Mässing

Kulören på mässing varierar med kopparhalten. Den är gul då kopparhalten ligger mellan 49 och 76 % och något rödare ju högre kopparhalten är. Vanligast består mässing av ca 65 % koppar och ca 35 % zink.

Mässingen har låg smältpunkt och går lätt att smälta om och återanvända. Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

Då mässing innehåller koppar är den relativt mjuk och får en patina med tiden beroende på vilken miljö den är placerad i. Eftersom kulören förändras relativt snabbt i fuktig luft, särskilt i närvaro av luftföroreningar, rekommenderar vi mässing endast för inomhusbruk. Den svenska tiokronan och senare även Euromynten är gjorda i en mässingsliknande legering, Nordic Gold och består mestadels av koppar och en mindre del aluminium.

Pahlfer RF web

Rostfritt stål

Rostfritt stål har en svag grå kulör, och som alla metaller kommer till sin verkliga rätt när ytan belyses. Stål är en smidbar legering huvudsakligen bestående av järn. Kol är det viktigaste legeringsämnet och ingår alltid i varierande mängd i stål. Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

De flesta av våra metallnät finns i både rostfritt stål AISI 302 & 304 men också i rostfritt stål AISI 316. För utomhusbruk och i fuktiga miljöer rekommenderar vi AISI 316 för bästa långsiktiga hållbarhet.

Önskas det ett pläterat metallnät, oxiderat eller lackat metallnät är det i regel producerat av vanligt stål, vilket endast är för inomhusbruk. Önskar man använda ett lackerade metallnät utomhus är förgalvaniserade metallnät lämpliga.

Pahlfer aluminium

Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i kulören. Återvinningsprocessen för aluminium är relativt okomplicerad. Olegerad aluminium smälts med ner och gjuts om. Legerad aluminium genomgår i vissa fall en rengöring innan nedsmältning och gjutning.

Aluminiumtrådnät är mycket motståndskraftigt mot atmosfärisk korrosion. Vid kontakt med andra metaller kan korrosion uppstå, om miljön är fuktig eller om den skyddande oxidytan nöts bort på grund av friktion. Anodiseringen minskar dess pH-känslighet samtidigt som det ökar nötningsmotståndet. När man återvinner aluminium behövs endast en mycket liten del av av den energi som krävdes för att producera den ursprungliga metallen. Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

Pahlfer – Spiral Nordic Gold

Nordic Gold

Materialet nordisk guld eller som det ofta kallas Nordic Gold är inte alls lik guld utan näst intill identisk den något gulare mässingen i sitt utseende. Legeringen innehåller inget guld utan består mestadels av koppar och en mindre del aluminium. Då den innehåller koppar rekommenderar vi Nordic Gold för inomhusbruk eftersom materialet får en patina med tiden och då framförallt i fuktiga miljöer.

Några av fördelarna med nordiskt guld jämfört med liknande legeringar är bland annat  att ytan är mer beständig mot korrosion eftersom den har lite aluminium i legeringen. Den svenska tiokronan och senare även Euromynten är gjorda av Nordisk guld.

Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

Pahlfer brons

Brons

Brons har en varm karamellfärgad ton och är benämningen på rödaktiga legeringar med koppar. Den är ibland mycket snarlik i kulören på den lite rödare mässingen.

Jämfört med mässing (koppar och zink) är brons (koppar och tenn) svårare att bearbeta, men har bättre hållfasthet och korrosionsmotstånd. Brons har historiskt använts för gjutning av vapen och prydnadsföremål samt i tillverkning av mynt.

Beroende i vilken miljö bronsnätet är placerat i och på luftens sammansättning av salt, fukt och solljus, kommer brons att övergå från ljusa nyanser till mörkare patina, varpå vi rekommenderar brons för inomhusmiljöer.

Alla metaller är återvinningsbara till 100%.

Pahlfer Vanligt stal

Stål

Vanligt stål rostar vid angrepp av fukt om det inte är ytbehandlat. Det används ofta som material i våra styva metallnät som ska ytbehandlas såsom vid pulverlackning och plätering.
Förgalvaniserat metallnät är ett lämpligare alternativ då man önskar en pulverlackad yta på metallnät för utomhusmiljöer. Det finns annars stor risk att metallnätet rostar eftersom ytbehandlingen aldrig kan täcka 100% där metallnätets trådar överlappar varandra.

Pahlfer Rosttrögt stål

Rosttrögt stål

Det rosttröga stålet, som ofta kallas corten-stål, innehåller en kemisk sammansättning som ökar dess motståndskraft mot korrosion, och som alla metaller är det rosttröga stålet 100% återvinningsbart. Stålet är tillverkat för att kunna rosta i fuktiga miljöer varpå det utvecklar en patina som fungerar som ett skyddande lager  för att förhindra korrosion. Detta material är lämpligt för många applikationer i omålat skick. Med tiden kommer det rosttröga stålet att gå från stålets ursprungliga grå kulör, till gul-orange, djupt rost-orange och slutligen till en mörkbrun kulör.
Rosttrögt stål bör användas för utomhusbruk eftersom den skyddande patina som bildas på stålet är rost som kan fläcka av sig på närliggande material.  Även om patinan skyddar mot korrosion har även det rosttröga stålet sina gränser. I fuktiga och subtropiska klimat finns det en risk att patinan inte räcker utan stålet fortsätter då att korrodera.