PAHLFER Singel clips monterad på metallnät GR.100 med skena webb

Upphängningsanordningar

Vilken typ av upphängning beror på vilket metallnät som ska användas och om det ska användas som draperi. Det finns olika upphängnings-anordningar och olika typer av takskenor beroende på hur metallnätet ska brukas. Även storleken på metallnätet och hur mycket det väger är faktorer man bör ta hänsyn till. Vid andra typer av projekt kan våra fabriker och vår smed tillverka de specialdetaljer som behövs.

Pahlfer nerpendlad med glid – web

Nedpendlad takskena för lättare metalldraperier

Nedpendlad takskena av aluminium för lättare metalldraperier monterade med glid.

Olika kurvor offereras, minsta Radie 250 mm. Standard R600 mm

Pahlfer Metalldraperi Cirkus. 1

Dubbel infälld takskena för lättare metalldraperier

Dubbel infälld takskena av aluminium för lättare metalldraperier monterade med glid, monterad i fast material ex.takbjälklag.

Pahlfer Takskena och glid för lättare metallnät

Takskena direkt mot tak för lättare metalldraperier

Takskena av aluminium monterad direkt mot tak i fast material, för lättare metalldraperier monterade med glid,

Pahlfer Takskena med kurva

Takskena för medeltunga metalldraperier.

Takskena av stål för medeltunga metalldraperier. Takskenan kan pendlas ner,  vara infälld i tak eller monteras med konsoler eller direkt mot tak. Monteras i fast underlag eller takbjälklag. Kurvor offereras med standardradie:  R205, R300, R400, R500, R650, R1000, R2000. Kurvor med andra radier kan tillverkas efter projektets behov.

Pahlfer Viksystem

Metalldraperi monterad med vikprofiler

Medeltunga metalldraperier med upphänge vikprofiler och hjul, samt takskena av stål. När metalldraperierna är monterade med vikprofiler veckas metallnätet efter en viss bredd och uppställningeplatsen minimeras till ca 15% av metalldraperiets totala längd.

Pahlfer enkelclips

Metalldraperi monterad med enkelclips

Medeltunga metalldraperi med upphänge enkelclips och hjul samt takskena av stål. När metalldraperierna är monterade med enkelclips veckas metalldraperiet naturligt mellan hjulen. Uppställningsplats ca 25% av metalldraperiets totala längd.

Pahlfer sinuskurva Chainex 07

Metallnät monterad på sinuskurva/ stång

Metallnät tillverkade av spiraler eller ringar kan monteras på sinuskurvor tillverkade av stål, monterad distanserad mot tak. Metallnät med sinuskurva på stång offereras efter valfri radie.

Pahlfer – Direkt ur skena

Metallnät direkt ur skena för lättare metallnät

Lättare metallnät kan monteras direkt ur skena av aluminium då man önskar raka paneler som tex rumsavdelare.

Biljardpalatset0

Metallnät direkt ur skena för medeltunga metallnät

Medeltunga metallnät kan monteras direkt ur skena av stål då man önskar raka paneler som tex rumsavdelare.

Pahlfer Draperi fast hängen Metallnät av ringar

Metalldraperi av ringar med fasta hängen

Fasta hängen för metalldraperier tillverkad av ringar. Monteras på stång. Passar utmärkt då man vill ha möjlighet att kunna dra metalldraperiet åt sidan.

Pahlfer Draperi med hela ringar

Metalldraperi av ringar monterad med ringar

Metalldraperier tillverkade av metallnät av små ringar kan offereras med upphänge av 40mm ringar . Ringarna är svetsade på metallnätet för hög hållbarhet.

Pahlfer Panelgardin

Panelgardin av metallnät av ringar

Metallnät av enskilt svetsade ringar kan offereras som panelgardin. Hänsyn till vävmått måste tas. Se produkt SL eller Chainex 07.

Pahlfer Draperi med glid webb

Metalldraperi av ringar monterade med glid

Metalldraperi tillverkade av metallnät av enskilt svetsade ringar offereras gärna med glid då man frekvent vill kunna dra metalldraperiet fram och tillbaka.